Sizing Chart

Product   XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 6XL
Rail shirt To fit half chest (cm)

55

57.5

60

62.5

65

70

75

80

87.5

Yellow/Navy shirt To fit half chest (cm)

55

57.5

60

62.5

65

70

75

80

87.5

Orange/Navy shirt To fit half chest (cm)

55

57.5

60

62.5

65

70

75

80

87.5

Orange/Navy shirt – 50 wash tape To fit half chest (cm)

55

59

60

62.5

65

70

79.5

80

87

Polo shirt To fit chest (cm)

N/A

92

97

102

107

112

117

122

130

Vest To fit half chest (cm)

52

55

59

62

64.5

67

70.5

73

76.5